HANKKEET


Vidnäsin kartanolla on toteutettu alueen korjaus ja laajennus hanke vuosina 2020-2023.

Kunnostamishankkeeseen on myönnetty tukea Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.